Wondelgemkaai 8, 9000 Gent
+32 (0)9 253 91 24 • zaman@zamangroep.be

GLS en WDP Tongeren

  • Opdrachtgever / Bouwheer : GLS
  • Studiebureau:  Architeam
  • Locatie: Heersterveldweg, Tongeren
  • Periode: 2019

WDP: Het magazijn wordt verwarmd naar een temperatuur van 16 graden met gasgestookte luchtverhitters. De burelen zijn voorzien van een VRV installatie met elk bureel zijn eigen binnenunit. Ook is deze installatie vanop afstand bestuurbaar. De ventilatie is via de EPB norm voorzien van de nodige luchtdebieten en wordt gestuurd vanuit de luchtgroep (type D). Het sanitair werd ook aan ons toevertrouwd. Het magazijn wordt voorzien van de nodige blusleidingen en brandhaspels.

GLS: De verwarming in het magazijn is via vloerverwarming en warmtepomp technieken, verdeeld via ringleiding met de nodige collectoren gestuurd via GBS. Het magazijn wordt ook voorzien van de nodige blusleidingen en brandhaspels. In het bureel vinden we een combinatie van vloerverwarming voor basistemperaturen tot 18 graden, bijverwarmen en/of koelen via ventilo’s en voeding vanuit een warmtepomp lucht-water. De ventilatie hier gebeurt via de EPB richtlijnen met een type D ventilatie. De recuperatie wordt voorzien door een warmtewiel. Alles wordt beheerd en gestuurd via een GBS systeem. Het sanitair werd ook aan ons toevertrouwd.